A svět se točí dál

Spisovatel Alois Jirásek

Spisovatel Alois Jirásek
Spisovatel Alois Jirásek na potrrétu Jana Vilímka. Autor obrázku: Jan Vilímek (1860-1938).

Alois Jirásek byl český prozaik, dramatik a politik, autor řady historických románů a představitel realismu.

Alois Jirásek se narodil 23.8.1851 v Hronově po úspěšném absolvování pražské filozofické fakulty působil jako středoškolský profesor na gymnáziu v Litomyšli. Pobyt v Litomyšli inspiroval Aloise Jiráska k jeho literární tvorbě. Později změnil své prosesní působiště středoškolského profesora a vyučoval na pražském gymnáziu, do této doby spadá vrchol jeho literární tvorby, kdy napsal většinu svých velkých románů.

Literární tvorba Aloise Jiráska započala během jeho studia na pražské filozofické fakultě, kdy měl možnost seznámit se se spisovateli, kteří v té době psali pro časopis Lumír a také s M. Alšem.

V době jeho působení v Litomyšli vznikají první Jiráskovy významné práce (Filozofská historie, Psohlavci). Přesídlení do Prahy mu umožnilo obnovit a rozšířit styky s uměleckým i vědeckým světem. Toto období se stává vrcholným obdobím tvorby Aloise Jiráska, vznikají zde všechna jeho dramata i nejrozsáhlejší románová díla.

Dílo Aloise Jiráska je časově ukotveno do širokého časového rozmezí sahajícího od dob mystických, ve kterých začínají Staré pověsti české, až do 19. století. Těžištěm jeho tvorby se pak stává především doba husitská, pobělohorská a obdibí národního obrození.

Dne 3. 7. 1890 byl spisovatel Alois Jirásek zvolen řádným členem České akademie věd a umění a v roce 1901 byl jmenován mimořádným členem Královské české společnosti nauk.

V roce 1909 odešel Alois Jirásek do penze a věnoval se nadále výhradně literární činnosti. Často jezdil do rodného Hronova, a podnikal také studijní cesty do míst, do kterých umisťoval děj svých literárních děl.

Po vzniku Československa byl Alois Jirásek zvolen do Národního shromáždění. V letech 1920 až 1925 byl také senátorem za pravicovou národní demokracii. V roce 1925 se stáhnul do ústraní a o politické dění se přestal zajímat.

Alois Jirásek patří k nejvýznamnějším českým spisovatelům. Dovedl mistrovsky využít příznačných historických detailů k podrobnému prokreslení doby.

Z díla Aloise Jiráska jmenujme třídílný román Mezi proudy, třídílný román Proti všem, třídílný román Bratrstvo, román o životě Jiřího z Poděbrad Husitský král, dramatická trilogie Jan Hus, Jan Žižka, Jan Roháč, román Skály, Psohlavci, Skaláci, Temno, F.L.Věk, čtyřdílná kronika U nás, povídky Filosofská historie, Vojnarka, Otec, hra Lucerna, z dalšího díla jmenujem Staré pověsti české, Z Čech až na konec světa, Na dvoře vévodském.

Alois Jirásek zemřel v 12.3.1930 v Praze.


Další články:

Veslonohý pták volavka popelavá žije v Africe, Evropě a Asii.

I v Evropě rostoucí střemcha obecná tvoří peckovice vyrůstající v převislých mnohočetných hroznech.

Severoamerický javor cukrový na zimu opadává.

Americké hořící město Centralia v Pensylvánii.

V jordánské poušti stojí skalní město Petra v Jordánsku vytesané v pískovcových skalách.

Chutný pohankový kuba se připravuje ze sušených hub.

Ze střední Číny pocházející javor šedý je středně velký strom.

Vyráběná elektřina svítí i pohání naše stroje.

Ozdoba luk čekanka obecná kvete blankytně modrými úbory.

Rezavě zbarvená liška obecná je středně velká šelma.

Africká volavka černá se brodí mělčinami a loví potravu.

Africký papoušek šedý se v přírodě dělí na tři plemena.

A svět se točí dál

Spisovatel Alois Jirásek je autor řady historických románů a představitel uměleckého směru realismu.

A svět se točí dál.