A svět se točí dál

Volavka popelavá

Volavka popelavá
Volavka popelavá (Ardea cinerea) na hnízdě. Obrázek: Wikipedia, autor: Bengt Nyman.

Volavka popelavá je velký veslonohý pták žijící v Africe, Evropě a Asii, kde se s ní můžeme setkat v okolí vodních toků a lužních lesích.

Volavka popelavá dorůstá velikosti těla 84 až 102 centimetry, rozpětí křídel 155 až 175 centimetrů a hmotnosti 1 až 2,1 kilogramu. Ze spodní strany je volavka popelavá špinavě bílá a svrchu šedá, s růžovožlutým zobákem. Má černě zbarvené konce křídel, tmavé pruhování na krku a na hlavě prodloužená tmavá pera. V době rozmnožování se volavce popelavé zobák a končetiny zbarvují do červena. Při letu má esovitě prohnutý krk a natažené končetiny.

Hnízdo budují oba ptáci z větviček nebo rákosových stébel, obvykle na stromech nebo v rákosí. Samice snáší během čtyř dnů zpravidla 3 až 5 zelenomodrých vajec, která po dobu 25 až 28 dní zahřívají oba partneři. Hnízdění probíhá od konce února do poloviny května.

Potravu volavky popelavé tvoří ryby, plazi, korýši, drobní hlodavci, obojživelníci a hmyz.

K predátorům volavky popelavé patří lišky a vrány, které si pochutnávají na jejich vejcích.


Další články:

Severoamerický javor cukrový na zimu opadává.

Svou sbírkou koloniálních budov je Stará Havana architektonická perla ostrova Kuba v Karibiku.

Ze střední Číny pocházející javor šedý je středně velký strom.

V jordánské poušti stojí skalní město Petra v Jordánsku vytesané v pískovcových skalách.

Rezavě zbarvená liška obecná je středně velká šelma.

Africká volavka černá se brodí mělčinami a loví potravu.

Ozdoba luk čekanka obecná kvete blankytně modrými úbory.

Americké hořící město Centralia v Pensylvánii.

Africký papoušek šedý se v přírodě dělí na tři plemena.

Chutný pohankový kuba se připravuje ze sušených hub.

Indooceánský ostrov Mauricius není cílem masové turistiky.

I v Evropě rostoucí střemcha obecná tvoří peckovice vyrůstající v převislých mnohočetných hroznech.

A svět se točí dál

Volavka popelavá je velký veslonohý pták z čeledi volavkovitých. V Evropě se jedná o největšího zástupce volavek.

A svět se točí dál.