A svět se točí dál

Technologie 3D tisku

Technologie 3D tisku
Technologie 3D tisku, ORDbot Quantum 3D printer. Obrázek: Wikipedia, autor: Bart Dring.

Přestože počátky 3D tisku se datují do druhé poloviny 20. století, raketového vývoje se technologie 3D tisku dočkala až v posledních letech.

Dnes již technologie 3D tisku pokročila natolik, že lze její pomocí vytvořit i složitější komponenty.

A jak vlastně technologie 3D tisku funguje? Nejpoužívanější technologie, FDM, funguje v podstatě jednoduše, navržený objekt vzniká vrstvu po vrstvě natavováním tenkého proužku materiálu - nejčastěji plastového.

K vytištění výrobku pomocí technologie 3D tisku je potřeba několik kroků. Prvním je vytvoření 3D modelu. Poté co je vytvořen 3D objekt, nastává fáze samotného 3D tisku.

Komerční 3D tisk, je doménou především průmyslových firem a podstatná část produkce 3D tiskáren směřuje do oblasti vývoje prototypů.


Další články:

Opice makak chocholatý obývá vlhké tropické nížiny.

Indický makak lví je charakteristický černou srstí.

Dochovaná zřícenina hradu Nový hrad u Kunratic postaveného v letech 1410 až 1412.

Jehličnatá dřevina tis červený dorůstá až 20 metrů do výšky.

Hojně využívané plynové lasery nalézají využití především v medicíně a průmyslu.

Historicky tradiční štědrovečerní oběd a večeře bývala jednoduchá jídla.

Jako létající drahokam se označují různé druhy ptáků.

Gotický hrad Kost se nachází v samotném srdci Českého ráje.

Dominantu Železných hor tvoří zřícenina hradu Lichnice stojící na skalnatém návrší v nadmořské výšce 480 metrů.

Do různých tvarů broušený červený drahokam rubín patří mezi nejcennější drahokamy.

Motýl batolec červený obývá mírný pás Eurasie.

Malý pěvec pěnkava obecná obývá husté keře a stromy.

A svět se točí dál

Technologie 3D tisku neboli aditivní výroba nebo také inkrementální nebo přírůstková výrobní technologie je proces tvorby třídimenzionálních pevných objektů z digitálního souboru. V aditivních procesech je objekt vytvořen pokládáním souvislých vrstev materiálu.

A svět se točí dál.