A svět se točí dál

Zámek Kácov

Zámek Kácov
Zámek Kácov. Obrázek: Wikipedia, autor: Adam Zivner.

Když se z Českého Šternberka na Kutnohorsku ve Středočeském kraji vydáme jen několik kilometrů na východ podél řeky Sázavy, můžeme si prohlédnout barokní zámek Kácov, který patřil velkovévodkyni Anně Marii Františce Toskánské, jedné z nejvýznamnějších a nejbohatších dam své doby.

Zámek Kácov byl postaven po roce 1635 z příkazu Benigny Kateřiny z Lobkowicz na místě někdejší tvrze z poloviny 15. století a do dnešní podoby ho nechala v 18. století přestavět kněžna Anna Marie Františka Toskánská.

Barokní zámek Kácov je čtvercová budova, která má na východní a západní straně výstupky s cibulovitými báněmi. Osu zámku tvoří chodba prostupující dvěma patry, která vystupuje nad střechu zámeckého objektu v podobě obdélníkového polopatra a vytváří neobvyklou, pro kácovský zámek typickou siluetu.

Vedle zámku tvoří zámecký komplex farní kostel a poplužní dvůr. Doplňuje ho nefunkční, 150 metrů dlouhá spojovací chodba mezi zámkem a kostelem.

Zajímavostí je jedenáct oken, která jsou však slepá. Namísto toho je zdobí portréty šlechticů, které v poddaných měly vyvolávat dojem, že jsou stále sledováni.

Od roku 1958 je zámek Kácov chráněn jako kulturní památka České republiky.


Další články:

Především průmyslovými firmami využívaná technologie 3D tisku se v posledních letech dočkala doslova raketového vývoje.

Opice makak chocholatý obývá vlhké tropické nížiny.

Indický makak lví je charakteristický černou srstí.

Do různých tvarů broušený červený drahokam rubín patří mezi nejcennější drahokamy.

Dochovaná zřícenina hradu Nový hrad u Kunratic postaveného v letech 1410 až 1412.

Jako létající drahokam se označují různé druhy ptáků.

Jehličnatá dřevina tis červený dorůstá až 20 metrů do výšky.

Klasicistní zámek Korozluky sahá svými kořeny až ke gotické tvrzi.

Historický zámek Orlík obklopují ze tří stran vody Orlické přehrady.

Severočeský zámek Peruc se nachází asi 14 kilometrů od okresního města Louny.

Dominantu Železných hor tvoří zřícenina hradu Lichnice stojící na skalnatém návrší v nadmořské výšce 480 metrů.

Motýl batolec červený obývá mírný pás Eurasie.

A svět se točí dál

Zámek Kácov je postupně rekonstruován. V prostorách muzea a galerie je pro návštěvníky otevřena kavárna s expozicí historických motocyklů.

A svět se točí dál.