A svět se točí dál

Zámek Opočno

Zámek Opočno
Zámek Opočno. Obrázek: Wikipedia, autor: Manka.

Na zámku Opočno je na první pohled patrné, že ho stavěli Italové a podle kimatických podmínek Itálie. Nádvoří zámku Opočno totiž ze tří stran obklopují otevřené renesanční arkády. Krásné, leč nepraktické.

Za přestavbou někdejšího gotického hradu do renesanční podoby stojí jedna slavná cesta do ciziny. Vilém Trčka z Lípy byl tehdy jako doprovod císaře Maxmiliána vyslán s dalšími českými šlechtici do italského Janova, kde čekali na císaře, aby ho doprovodili na jeho korunovaci do Čech. Vilém Trčka z Lípy se v Itálii zhlédl v renesanci a pravděpodobně si odtamtud přivezl i architekta svého nového sídla. Jeho jméno se však nedochovalo.

Zato však známe jména Colloredo-Mansfeldů, díky kterým jsou na zámku Opočno bohaté zbrojnice, mnoho cenného mobiliáře i řada uměleckých děl. Jeden z nejcennějších obrazů - Madonnu od Andrey del Sarto - najdete na stojanu uprostřed jedné z obrazáren. Díly tohoto mistra se chlubí i madridské Prado nebo Národní galerie v Londýně.

V současnosti je zámek Opočno ve vlastnictví státu a je veřejnosti přístupný.

Od roku 1995 je zámek Opočno zařazen na seznam národních kulturních památek České republiky.


Další články:

Pod zemí žijící krtek obecný se živí hmyzem.

Podoustev říční dorůstá délky těla až 50 centimetrů.

Empírový zámek Boskovice vznikl z dominikánského kláštera.

Okoun říční je u nás nejznámějším zástupcem ostnoploutvých ryb.

Na zámek Jezeří shlíží svět minulosti i svět současný.

Pro vřes obecný je typická výška 30 až 60 centimetrů.

Malý hlodavec rejsek obecný obývá lesy od nížin až po vysokohorské oblasti.

Zámek Březnice je dnes přístupný veřejnosti.

Sladkovodní perlorodka říční žije na několika lokalitách Šumavy a Pošumaví.

Barokní zámek Mnichovo Hradiště je ve své dnešní podobě výsledkem přestavby z přelomu 17. a 18. století.

Na zámek Zbraslav navazuje park.

Zámek Lednice, stojící na břehu řeky Dyje, patří mezi romantické památky České republiky.

A svět se točí dál

Státní zámek Opočno je renesanční stavba stojící v katastru stejnojmenné obce v podhůří Orlických hor v okrese Rychnov nad Kněžnou, ve vzdálenosti cca 30 kilometrů od Hradce Králové.

A svět se točí dál.