A svět se točí dál

Lakmus

Lakmus
Lakmus ve formě lakmusového prášku. Obrázek: Wikipedia, autor: User:BXXXD.

Lakmus je barvivo vyráběné ze stélek některých lišejníků, především rodu Roccella s keříčkovitou stélkou, které rostou na skalách mořských pobřeží Evropy, a rodu Lecanora se strupovitou stélkou přirostlou k podkladu. Stélky se suší, rozemelou a vylouží ve vápenné vodě, v roztoku potaše a s dalšími chemickými látkami, až vznikne kaše, která se nechá až měsíc kvasit. Zbarvuje se postupně hnědě, červeně až modře. Kaše se poté procedí, smíchá s křídou nebo se sádrou, vytvaruje a usuší.

Základem barviva lakmus jsou lišejníkové kyseliny. Lakmus se snadno rozpouští ve vodě. Papírky napuštěné lakmusem jsou citlivým chemickým ukazatelem kyselosti a zásaditosti prostředí.

Lakmus se přidával i do některých druhů šmolky používané k modření prádla.

Jiným postupem ze stélek lišejníků lze připravit červené až modrofialové barvivo orcein.

Počátky výroby lakmusu jsou situovány do Nizozemí.


Další články:

Dnes již vyhubená alka velká hnízdila v severní části Atlantiku.

Želva kožatka velká váží až 800 kilogramů.

Řád jezuitů nechal zámek Římov nechali vystavět jako barokní zámeček.

Pelikán australský obývá okolí vodních toků a ploch.

Romantický zámek Žleby již několikrát využili filmoví tvůrci.

Vodní pták pelikán bílý je velký asi jako labuť.

Severočeský zámek Jezeří se dnes nachází na vizuálně působivém místě.

Co je to horký jupiter? Jedná se o třídu exoplanet.

Vodní zámek Blatná obklopuje zámecký park.

Dlouhá velká čínská zeď se táhne podél severního pomezí Číny.

Hořčice čínská je jednoletá rostlina dnes zdomácněná a pěstovaná.

Kaštanovník setý je opadavý listnatý strom plodící jedlé kaštany.

A svět se točí dál

Lakmus je vodou ředitelné barvivo používané nejčastěji jako acidobazický indikátor (indikuje pH) v chemii. Modrý lakmusový papírek se barví načerveno v kyselých prostředích a červený lakmus se barví namodro v zásaditých prostředích.

A svět se točí dál.