A svět se točí dál

Prehistorické saharské kresby

Obří a přitom půvabné kresby žiraf vznikly před sedmi tisíci lety. Až donedávna o nich nikdo nevěděl. Dnes jsou středem zájmu vědců z celého světa.

Prehistorické saharské kresby
Prehistorické saharské kresby žiraf vznikly před sedmi tisíci lety.

Uprostřed saharské pouště v Nigeru, na ostrůvku ze skal a balvanů, vytvořili neznámí umělci dva portréty žiraf v nadživotní velikosti. Každou žirafu vede drobná lidská postava.

Ačkoli byly kresby objeveny v pouštní krajině, nedaleko vede cesta. Navíc byly vysloveny obavy, že by archeologicky cenné dílo mohlo být poškozeno vandaly. Skupina vědců se proto vydala do Nigeru, aby pořídila kopie těchto prehistorických výtvorů.

Nejprve bylo třeba balvany dokonale očistit. Poté byly kresby pokryty vrstvou silikonové pasty, která vymodeluje i nejmenší detaily rytin. Na podklad silikonové pasty byla do kovového rámu nalita sádra, která odlitek zpevnila. Když sádra zaschla, bylo nutné odlitek rozřezat na několik částí a ty pak postupně snést ze skal. Sádrový odlitek byl uložen na zem a do tohoto pevného podkladu se musel opatrně uložit silikonový otisk. Poté nastal nejobtížnější úsek práce. Silikonovou vrstvu bylo třeba kousek po kousku odloupnout, srolovat jako koberec a poté ji uložit do připraveného sádrového lůžka. Podařilo se.

Jean Clottes, světový odborník na prehistorické skalní rytiny, označil nigerské žirafy za umělecké dílo světového formátu, které si zaslouží místo v Louvru.

Silikonový otisk v sádrovém lůžku byl převezen do Francie, kde jsou pořizovány první kopie. Jednu dostane nigerijská vláda.

Podle odhadů odborníků by na dalších skalnatých ostrůvcích v poušti mohlo být několik desítek podobných kreseb.


Další články:

Ostrov Malta je místo, kudy vedl jeden z předělů lidských dějin.

Ostrov Korsika je ve Středozemním moři nejhornatějším.

Egyptské hieroglyfy byly nejstarší písmo, jak nasvědčují nejnovější archeologické nálezy.

Umělý déšť v poušti je v lidských silách vytvořit.

Velká sfinga stojí v Gíze poblíž velkých pyramid.

Kilimandžáro přitahuje ročně desetitisíce turistů.

Ostrov Capri leží poblíž pobřeží jižní Itálie u Neapole.

Ostrov Gozo je v pořadí významu druhý ostrov maltského argipelagu.

Cesta sondy Voyager 1 do vnější části Sluneční soustavy.

Umělé osvětlení se stalo fenoménem moderní společnosti.

A svět se točí dál

Prehistorické saharské kresby vznikly uprostřed saharské pouště v Nigeru. Skupina vědců se vydala pořídit kopie těchto prehistorických uměleckých děl.

A svět se točí dál.