A svět se točí dál

Protěž alpská

Květina protěž alpská
Květina protěž alpská (Leontopodium alpinum). Obrázek: Wikipedia, autor: Damirux.

K nejpopulárnějším skalničkám patří protěže, jež jsou symbolem vysokohorských květin na našich skalkách. K nejznámějším patří především protěž alpská (Leontopodium alpinum), která ve volné přírodě roste nejen v Alpách, ale také v Pyrenejích, Karpatech, v horách Balkánu, v Turkestánu, Afghánistánu, Himálaji a dokonce i v Japonsku.

Ve vplné přírodě rostliny protěže alpské značně variují, proto jsou v květech patrné rozdíly. Vždy si však zachovávají stěsnaný, uzavřený vzrůst. To však většinou neplatí u protěží alpských pěstovaných v našich zahradách a skalkách, kde mají obvykle bohatší zem než na přírodních stanovištích. V živných půdách totiž ztrácejí své bělostné zbarvení, plstnaté chloupky se nevyvíjejí a rostliny bují a zcela ztrácejí svůj osobitý vysokohorský charakkter. Proto tolik záleží na jejich správném umístění na skalce. Aby rostliny protěže alpské vytvořily pěkné běloplstnaté listy, sestavené v přízemní růžice, je vhodné umístit je mezi vápencovými kameny nebo v kamenité suti v chudé, dobře propustné a vápno obsahující půdě, která je jen trochu humózní a promísená drobným štěrkem. Na plném slunci pak bohatě kvetou od června do srpna.

Protěž alpská je vytrvalá bylina, pokrytá bílou plstí. Přímá lodyha je 5 až 30 centimetrů vysoká. Listy má nejen přízemní (kopisťovitého tvaru), ale také lodyžní (kopinaté, střídavě uspořádané). Květenství tvoří několik úborů uspořádaných dále do strboulu. Pod květenstvím je zákrov. Barva květů je žlutobílá.

Na skalce se protěž alpská množí výsevem, nejlépe v únoru, a také dělením starších trsů.


Další články:

Státní hrad Buchlov na jihu Moravy.

Dnes již zřícenina hradu Andělská Hora stojí nedaleko Karlových Varů.

Rudá planeta Mars je menší než Země.

Zřícenina Nový hrad u Kunratic byla v době své slávy sídlem českého krále Václava IV.

Pestře barevné okrasné zelí prosperuje na slunných stanovištích.

V řecké mytologii je Chaos pramen všeho.

Kysané zelí obsahuje vitamíny C, K a B.

Rakouský hrad Hochosterwitz je impozantní stavba.

Východočeský zámek Náchod se tyčí nad stejnojmenným městem.

Obří planeta Jupiter má hmotnost přibližně jedné tisíciny hmotnosti Slunce.

Horká planeta Venuše je naší sousední planetou.

Majestátní státní hrad Kunětická hora tvoří dominantu části Polabí.

A svět se točí dál

Protěž alpská je jedna z nejznámějších horských květin považované za symbol Alp.

A svět se točí dál.