A svět se točí dál

Sibiřské trapy

Sibiřské trapy
Sibiřské trapy (mapa je v němčině). Obrázek: Wikipedia, autor: User:Jo Weber.

Sibiřské trapy, které patří k největším a nejzáhadnějším plošným výlevům bazaltu, pokrývají více než dva miliony čtverečních kilometrů arktické krajiny. Přibližně 1-4 kubické kilometry lávy proteklo zemskou kůrou během zhruba jednoho milionu let. Nezdá se, že by takové výlevy měly souvislost s deskovou tektonikou, i když mohly být důsledkem plášťového sloupce.

Časové zařazení vzniku sibiřských trapů se shoduje s velkým permským vymíráním druhů na přelomu perm/trias, které bylo největším hromadným zánikem druhů v historii planeta Země. Uvažuje se o tom, že plyny provázející tak gigantickou erupci mohly mít natolik silné účinky na zemské klima, že by došlo v celosvětovém měřítku k vážnému narušení růstu rostlin.

Název "trapy" má svůj původ ve švédském výrazu trappa či trapp, což znamená schody, a označuje schodovité kopce, které jsou v této oblasti převažujícím krajinotvorným prvkem a pro rozsáhlé výlevy čedičové lávy jsou typické.


Další články:

Velká čínská zeď je nejdelší starověkou stavbou.

Titanová běloba je chemicky oxid titaničitý.

Salamandr sibiřský je adaptován pro život v podchlazeném stavu a dokáže tak přežít až několik let.

Francouzský vědec Jean-Baptiste Lamarck se neúspěšně pokusil přispět k evoluční teorii, byť byl jeho příspěvek neúspěšný.

Durian cibetkový je strom, který plodí exotické ovoce a pochází ze Sundských ostrovů.

Kopyšník tmavý opylovány především hmyzem se sosákem dlouhým minimálně 9 až 10 mm.

Paridův soud v řecké mytologii.

Toulavé kočky trhají často odpadkové pytle s prošlými potravinami.

Močové kameny vznikají krystalickým usazováním látek.

Vláda královny Viktorie byla mimořádně dlouhá.

Velká sfinga v Gíze patří mezi nejstarší památky světa.

Jak přišla Velká sfinga o svůj nos? Traduje se několik teorií.

A svět se točí dál

Sibiřské trapy vytváří rozsáhlé a velmi členité území výlevových či vulkanických hornin.

A svět se točí dál.