A svět se točí dál

Šišinka mozková

Šišinka mozková
Šišinka mozková. Obrázek: Wikipedia, autor: Macronyx~dewiki.

Funkce šišinky mozkové neboli epifýzy není ještě zdaleka probádána. Známa je její citlivost na světlo a její činnost ve spolupráci s hypofýzou vede k zajištění správného chodu různých životních procesů v lidském těle.

Morfologicky se šišinka mozková řadí k epithalamu, který je jedním z oddílů mezimozku. Šišinka mozková je endokrinní žláza produkující hormony. Plní důležitou úlohu při koordinaci hormonálních pochodů v hypotalamu. Je hlavním místem produkce spánkového hormonu melatoninu, důležitého pro biorytmické cykly, tedy spánek a bdění, ale také pro vývoj pohlavních žláz a pravděpodobně také trofického hormonu (glomerulotrofinu) a endogenního halucinogenu DMT.

V minulých stoletích se tehdejší učenci a badatelé domnívali, že šišinka mozková je sídlem duše nebo byla dokonce označována za "třetí oko".

Aktivita šišinky mozkové je ovlivňována hypothalamem, který zprostředkovává informace o tom, kolik denního světla dopadá na sítnici.

Na povrchu je šišinka mozková kryta vazivovým pouzdrem, uvnitř je tvořena nemyelinizovanými nervovými vlákny, neurogliovými buňkami a hlavními buňkami, zvanými pinealocyty, opředenými sítí krevních kapilár. S přibývajícím věkem se začínají objevovat kulovitá tělíska tvořená hydroxyapatitem a uhličitanem vápenatým, zvaná mozkový písek (acervulus cerebri).


Další články:

Severočeská hora Lovoš se tyčí nad krajinou nedaleko Lovosic.

Rozmanité kočičí chování a řeč těla vyjadřují její nálady.

Toulavé kočky volně existují v ulicích.

Turisty oblíbený řecký ostrov Santorini se nachází v Egejském moři.

Hora Milešovka převyšuje nadmořskou výškou 836,5 metrů ostatní hory Českého středohoří.

Vnitřní stavba mozku člověka umožňuje náročnou funkci nervového systému.

Kočka rybářská žije v jihovýchodní Asii.

Řecký ostrov Ithaka známe z Homérových eposů.

Výhodně položený ostrov Malta leží společně se sousedním ostrovem Malta uprostřed Středozemního moře.

Středomořský ostrov Gozo leží dvacet minut plavby od sousedního ostrova Malta.

Keř nebo strom bez černý roste v Evropě a západní Asii.

Vědci si pokládají otázku, zda označovaly sochy moai na Velikonočním ostrově zdroje vody umožňující zde život.

A svět se točí dál

Šišinka mozková je malý nepárový orgán, tvořící součást epithalamu v mezimozku.

A svět se točí dál.