A svět se točí dál

Tančící král

Král Ludvík XIV. bývá vždy považován za klasického představitele absolutismu, za vážného a váženého panovníka, který kromě politiky a způsobu vlády proslul snad jedině svými milenkami. Král Slunce však byl navíc i duší uměleckou.

Král Ludvík XIV
Francouzský král Ludvík XIV na portrétu, který nakreslil Hyacinthe Rigaud roku 1701.

Když si Ludvík XIV. nechal postavit Versailles, na první slavnosti, kterou tam pořádal, údajně sám tančil. Tento večer ovšem nebyl výjimkou, kdy se mladý král zapomněl chovat jako vládce významné říše. Ludvík totiž tančíval velmi rád, velmi často, a dokonce prý i dobře. Na tanečním parketu strávil dvacet let a teprve postupující věk a jeho postava nabývající na objemu (Ludvík totiž kromě jiného i velmi rád jedl) mu účinkování v baletech, k nimž psal hudbu především dvorní skladatel Lully, znemožnily.

Poprvé se Ludvík představil publiku ve svých třinácti letech. Dílo se jmenovalo Ballet de Cassandre. Dnes ovšem nikdo neví, jak vypadalo, hudební part se totiž ztratil. O rok později vystupoval mladý král před třiceti tisíci Pařížany po deset večerů za sebou v Baletu noci (někdy bývá uváděn také jako Noční tanec).

Byla to všechno jen hříčka nebo zábava? Ne tak docela. Ludvík byl skutečně živým mýtem, baletní vystoupení jeho obraz neohroženého hrdiny, jenž vyniká nad všemi ostatními smrtelníky, jen umocňovala. Král se totiž zásadně předváděl jako velký vládce, bůh krásy, lásky, slunce či jiného oboru (podle potřeby), představoval Alexandra Velkého a podobné osobnosti.

A protože bral Ludvík vše, co dělal, nesmírně vážně, věnoval se seriozně také baletu. Nechával se učit mistry, každé vystoupení dlouze nacvičoval a sám dohlížel na výrobu scény a především kostýmů.


Další články:

Palmyra leží v pouštní oáze více než dvě stě kilometrů severovýchodním směrem od Damašku.

Kosatky vždy patřily k nejobávanějším tvorům moří.

Velká sfinga stojí v Gíze poblíž velkých pyramid.

Tropická cyklona je točící se větrný vír s okem uprostřed.

Krevní skupiny u zvířat se liší.

Pštros dvouprstý obývá především savany a polopouštní oblasti Afriky.

Pomerančový džus se může chutí lišit.

Timbuktu je město, které bylo zahaleno mlhou tajemství.

Jak fungují 3D brýle, aby divák vnímal film třírozměrně.

Továrna na uragány zkoumá účinky větru.

A svět se točí dál

Tančící král strávil na tanečním parketu dvacet let a teprve postupující věk a jeho postava nabývající na objemu mu účinkování v baletech, k nimž psal hudbu především dvorní skladatel Lully, znemožnily.

A svět se točí dál.