A svět se točí dál

Bakterie rezistentní na antibiotika

Bakterie rezistentní na antibiotika
Bakterie rezistentní na antibiotika. Obrázek: Wikipedia, autor: Photo Credit: Janice Haney Carr, Content Providers(s): CDC/ Janice Haney Carr.

Když si skotský lékař sir Alexander Fleming všiml, že jistý druh plísně, který vyrostl na agaru, zabíjí okolní bakterie. Díky tomuto objevu vzniklo první antibiotikum - panicilin, který se stal záchranou pro nemocné po celém světě.

Po penicilinu následovala další antibiotika, jejichž objev rozšířil paletu možností pro léčbu bakteriemi způsobavaných onemocnění.

Kvůli nadužívání antibiotik, která jsou v mnohých případech předepisovány i v případech, kdy jich není nezbytně potřeba, si však bakterie dokážou vyvinout rezistenci. A bakterie rezistentní na antibiotika se tak začínají stávat opět velkou hrozbou.

Ve světě každoročně umírá kvůli bakteriím rezistentním na antibiotika 700 000 lidí. A pokud vědci nenaleznou řešení tohoto problému, může do roku 2050 dojít k navýšení tohoto počtu až na 10 milionů. Spotřeba antibiotik se přitom mezi lety 2000 až 2015 zvýšila o 65 %, v rozvojových zemích pak dokonce o 114 %.

Na antibiotika rezistentní bakterie vznikají různými způsoby, nejběžnější z nich je však konjugace. Jedná se o proces, při kterém si jednotlivé bakterie mezi sebou předávají informace v podobě plazmidů, krátkých řetězců DNA.

Jednou z alternativ se může stát například využití bakteriofágů, virů napadajících bakterie. Oproti antibiotikům má tato metody navíc výhodu v tom, že každý bakteriofág napadá pouze určitou bakterii, tekže škodí pouze původcům nemocí a užitečnou mikroflóru nenapadá.


Další články:

Orgán šišinka mozková není ještě zdaleka probádán.

Severočeská hora Lovoš se tyčí nad krajinou nedaleko Lovosic.

Středomořský ostrov Gozo leží dvacet minut plavby od sousedního ostrova Malta.

Rozmanité kočičí chování a řeč těla vyjadřují její nálady.

Kočka rybářská žije v jihovýchodní Asii.

Toulavé kočky volně existují v ulicích.

Turisty oblíbený řecký ostrov Santorini se nachází v Egejském moři.

Vnitřní stavba mozku člověka umožňuje náročnou funkci nervového systému.

Hora Milešovka převyšuje nadmořskou výškou 836,5 metrů ostatní hory Českého středohoří.

Řecký ostrov Ithaka známe z Homérových eposů.

Výhodně položený ostrov Malta leží společně se sousedním ostrovem Malta uprostřed Středozemního moře.

Keř nebo strom bez černý roste v Evropě a západní Asii.

A svět se točí dál

Bakterie rezistentní na antibiotika vznikají buďto jako důsledek mutací genu na bakteriálním chromozomu nebo získáním genu od jiné bakterie (rezistentní na dané antibiotikum).

A svět se točí dál.