A svět se točí dál

Borovice černá

Borovice černá
Borovice černá (Pinus nigra) v Bulharsku. Obrázek: Wikipedia, autor: Gvm.

Borovice černá je statný jehličnatý strom dorůstající výšky 20 až 40 metrů, s válcovitým kmenem a široce rozloženou korunou. Tmavošedá až černošedá borka, ve stáří hluboce zbrázděná, sahá vysoko do koruny.

Výhony jsou tlusté, lysé, neojíněné, zelenohnědé, na víceletých výhonech jsou hrubé šupiny po opadalých svazečcích jehlic. Válcovité, až přes 2 centimetry dlouhé pupeny jsou světle hnědé, pryskyřičnaté. Tmavozelené jehlice rostou po dvou ve svazečcích, jsou tuhé, pichlavé a na hranách ostnité, drsné.

Šišky borovice černé jsou téměř přisedlé, vejčité, po 2 až 4 v přeslenu, pravidelné, žlutohnědé. Dřevnaté plodní šupiny mají lesklé, světle hnědé štítky a příčný kýl s tmavě hnědým pupkem a krátkým, brzy opadavým trnem. Ze stromů opadávají třetím rokem. Bělošedé až tmavošedé semeno má až 2 centimetry dlouhé křídlo. Semenáčky mají 5 až 7 děložních lístků v přeslenu.

Borovice černá vytváří četné zeměpisné variety. Rozšířena je v jižní Evropě, kde roste na různých půdách, v polohách od 600 do 1600 metrů nadmořské výšky. Jedná se o teplomilnou dřevinu, která dobře snáší drsné zimy, s menšími nároky na světlo, živiny a vlhkost půdy. Borovice černá se hodí k zalesňování suchých devastovaných nebo krasových půd. Dobře se uplatňuje také v parcích.

Borovice černá poskytuje hodnotné dřevo, které má podobné uplatnění jako dřevo borovice lesní, je však poněkud těžší a tvrdší. Kvůli sukovitosti však není vhodné k výrobě nábytku, používá se jako palivo, stavební materiál nebo jako surovina k výrobě celulózy.


Další články:

Rybníky jsou lidmi vytvořené vodní nádrže určené primárně pro chov ryb.

Malostranský kostel Panny Marie pod řetězem v Praze patřil johanitům.

Jezevec lesní patří do čeledi lasicovitých.

Kostel svatého Martina ve zdi se v minulosti stal prvním chrámem, kde se přijímalo pod obojí.

Blankytně modře kvetoucí čekanka obecná roste na sušších loukách a při okrajích cest.

Kostel sv. Bartoloměje v obci Kondrac pochází z počátku 12. století.

Tmavý lesní medovicový med včel.

V příznivých letech prosperuje myšice lesní především při suchém a teplém počasí.

Střemchu obecnou najdeme téměř po celé Evropě.

Přirozený koloběh vody v přírodě funguje od nepaměti.

Kostel svatého Jakuba Většího Praha patřil františkánskému řádu.

Z mořských řas získávaná želatina agar se používá k ochucování, jako stabilizátor i zahušťovací prostředek.

Brambořík evropský kvete bohatstvím množstvím lila růžových nebo i tmavorůžových květů.

A svět se točí dál

Borovice černá je statný jehličnatý strom s původním areálem výskytu v jižní Evropě a Středomoří.

A svět se točí dál.