A svět se točí dál

Javor polní

Javor polní
Javor polní (Acer campestre L.). Obrázek: Wikipedia, autor: Rosenzweig.

Javor polní, zvaný též javor polní, je opadavý listnatý strom dorůstající na bohatých půdách výšek 15 až 20 metrů a tlouštěk kmene 60 centimetrů. Kmen bývá často nerovný, svalcovitý, koruna nepravidelná. Na chudých půdách bývá javor polní křovitého vzrůstu.

Hladká, hnědá kůra javoru polního se brzy mění v černohnědou, podélně huboce a příčně slabě rozpukanou borku. Letorosty jsou hnědavé, tenké, ke konci jemně plstnaté. Starší větécky mívají často podlouhlé, rezavě hnědé korkové lišty. Pupeny jsou vstřícné, terminální tři, z nichž střední je největší, jejich šupiny jsou hnědé, jemně huňaté. Vstřícně postavené listy jsou dlanitě 3 až 5 laločné. Tupě zašpičatělé laloky jsou téměř celokrajné. Řapík v létním období utrženého listu mléčí.

Javor polní kvete po vyrašení listů v dubnu až květnu. Obvykle jednodomé zelenavé květy se objevují v chudých, 4 až 6 centimetrů velkých kytkovitých latách. Jsou pětičetné, drobnější než u javoru mléče a klenu, opylovány jsou hmyzem. Plody jsou dvounažky v řídkých latách. Křídla dvounažek svírají přímý úhel, jsou ploché, žlutohnědé a křídla se při nažce neztužují. Klíčí epigeicky. Dělohy jsou jazykovitě protáhlé. Prvotní lístky jsou vstřícné, podlouhle srdčité, celokrajné, na obvodu jemně chlupaté.

Přirozený areál rozšíření javoru polního zahrnuje celou Evropu s výjimkou Skandinávie. Na území České republiky roste v lužních lesích a v pahorkatinách do nadmořské výšky až 500 metrů, v Alpách do 900 metrů.

Javor polní je polostinná dřevina, jejíž červenavě bílé dřevo nachází využití v nábytkářství. Jako medonosný druh je javor polní ceněn včelaři.


Další články:

Výhodně položený ostrov Malta leží společně se sousedním ostrovem Malta uprostřed Středozemního moře.

Z Číny pocházející javor šedý je dřevina, která roste jen pomalu.

Dnes po celé Evropě pěstovaný koňský kaštan pochází původně z malého území na Balkánském poloostrově.

Orgán šišinka mozková není ještě zdaleka probádán.

Řecký ostrov Ithaka známe z Homérových eposů.

Pečené jedlé kaštany vytvářejí vůni adventu.

Severočeská hora Lovoš se tyčí nad krajinou nedaleko Lovosic.

Středomořský ostrov Gozo leží dvacet minut plavby od sousedního ostrova Malta.

Turisty oblíbený řecký ostrov Santorini se nachází v Egejském moři.

Sladkou mízu při naříznutí ronící javor cukrový dorůstá ve volné přírodě do výšky až 37 metrů.

Kroupy jsou ledové hrudky pokryté vrstvou či několika vrstvami zmrzlé vody.

Hora Milešovka převyšuje nadmořskou výškou 836,5 metrů ostatní hory Českého středohoří.

A svět se točí dál

Javor polní je strom, domácí téměř v celé Evropě s výjimkou Skandinávie. Preferuje vápenitou půdu, avšak prospívá i v půdách mírně kyselých.

A svět se točí dál.