A svět se točí dál

Kroupy

Kroupy
Kroupy. Obrázek: Wikipedia, autor: Anneli Salo.

Kroupy jsou ledové či sněhové hrudky pokryté vrstvou či několika vrstvami zmrzlé vody vznikající v oblacích druhu kumulonimbus (hovorově bouřkový oblak) a následně dopadající na zemský povrch.

Zrno kroupy je tvořeno jádrem, které může být buďto z krystalku ledu, nebo ze sněhové krupky, a je obaleno tenkou vrstvou průzračného i matného ledu. Aby ze zrna vznikla kroupa, musí se kolem něj tvořit stále nové a nové vrstvy ledu. Zásluhou silného vzestupného proudění vzduchu se krystalizující zrno kroupy neustále nachází v pohybu a může na sebe vázat vychlazené kapičky vody. počet takových ledových vrstviček ukazuje, jak dlouho zrno uvnitř oblaku vířilo.

Když vzdušné proudy již kroupu neunesou, padá k zemi. A právě během pádu kroupy se vytváří nejsilnější vrstvička ledu, protože v nižších polohách je vyšší vlhkost vzduchu.

Krupobití, při němž dochází k hromadnému padání krup, je živelní pohroma místního rozsahu, která může způsobit značné škody.

Největší kroupy padaly v americkém státě Kansas. Měly průměr až 20 centimetrů a hmotnost přes 750 gramů.

Kroupy jsou nebezpečné především svojí kinetickou energií. Od ní se odvíjí i rychlost pádu kroupy, zatímco kroupy o malém průměru (6 mm) padají rychlostí pouze 39 km/h, větší (30 mm) rychlostí přibližně 80km/h, avšak kroupa o velikosti softballového míče (114 mm) dokáže padat rychlostí až do 170 km/h.


Další články:

Bakterie rezistentní na antibiotika jsou následkem nadužívání antibiotik.

Orgán šišinka mozková není ještě zdaleka probádán.

Řecký ostrov Ithaka známe z Homérových eposů.

Severočeská hora Lovoš se tyčí nad krajinou nedaleko Lovosic.

Středomořský ostrov Gozo leží dvacet minut plavby od sousedního ostrova Malta.

Turisty oblíbený řecký ostrov Santorini se nachází v Egejském moři.

Pečené jedlé kaštany vytvářejí vůni adventu.

Opadavý listnatý strom jírovec maďal plodí koňské kaštany.

Kaštan koňský (jírovec maďal) se pěstuje jako okrasná dřevina.

Dnes po celé Evropě pěstovaný koňský kaštan pochází původně z malého území na Balkánském poloostrově.

Hora Milešovka převyšuje nadmořskou výškou 836,5 metrů ostatní hory Českého středohoří.

Výhodně položený ostrov Malta leží společně se sousedním ostrovem Malta uprostřed Středozemního moře.

A svět se točí dál

Kroupy jsou jeden z druhů atmosférických srážek a tudíž i hydrometeorů.

A svět se točí dál.