A svět se točí dál

Kláštery Meteora v Řecku

Kláštery Meteora v Řecku
Kláštery Meteora v Řecku, klášter Agia Triada. Obrázek: Wikipedia, autor: Napoleon Vier at Dutch Wikipedia.

Meteora znamená v překladu z řečtiny vznášející se ve vzduchu. A skutečně, kláštery Meteora, postavené na strmých skalních jehlách na okraji pohoří Pindos v Thesálii ve středním Řecku, se jakoby vznášejí vysoko ve vzduchu.

Dříve museli návštěvníci klášterů šplhat po třice i více metrů dlouhých žebřících, upevněných na skále, které bylo v případě nebezpečí možno vytáhnout nahoru. Zásoby se do klášterů Meteora vytahují pomocí sítí. Dnes jsou dostupné po dlouhých, do skal vytesaných schodištích a po lávkách klenoucích se přes závratě vyvolávající propasti.

Dnes mnoho mnichů kláštery Meteora opustilo, aby si uchovali svoji odloučenost od světa. Kláštery jsou dnes spíše muzea než klášterní společenství.

I když v odlehlých jeskyních v pohoří Pindos žili poustevníci již od 12. století, zakladatel hlavního z klášterů Meteora, kláštera Magalo Meteoron, mnich svatý Athanasios z hory Athos, se zde usídlil až kolem roku 1360. Jeho žák Joasaph, syn srbského krále, dokončil stavbu kláštera o třicet až čtyřicet let později.

Poté, co kraj ovládli osmanští Turci, vzniklo na nepřístupných skalách dalších více než třicet řádových společenství.

Kláštery Meteora jsou postaveny z kamene, mají červené cihlové střechy a dřevěné galerie, které se sklánějí nad hlubokými propastmi. Uvniř mají větší množství cel pro mnichy, refektář a kostel. Do sal byly tesány cisterny pro zachytávání dešťové vody.

V roce 1988 byly láštery Meteora v Řecku zapsány na Seznam světového dědictví UNESCO.


Další články:

Vodní zámek Blatná v sobě spojuje gotiku, renesanci, baroko i novogotiku.

Mořská ryba losos obecný vniká do řek na evropském kontinentu.

Pražský klášter svaté Anežky České byl byl založen v roce 1234.

Storobylý klášter sester premonstrátek Doksany stojí na břehu severočeské řeky Ohře.

Stálezelený strom rohovník obecný je rozšířen po východním Středomoří.

Vřes obecný je keříček 30 až 60 centimetrů vysoký.

Hmyzožravý rejsek obecný pobíhá celý den s cílem co nejvíce ulovit.

Rokokový zámek Nové Hrady stojí nedaleko Vysokého Mýta a Litomyšle.

Někdejší hrad Pajrek stál na vrcholu vysokého kopce nad obcí Nýrsko.

Východočeský zámek Náchod se tyčí nad stejnojmenným městem.

Polabský zámek Žleby se vyznačuje krásným romantickým okolím.

Zámek Zbraslav obklopuje anglický park.

A svět se točí dál

Byzantské kláštery Meteora v Řecku jsou kombinace pozoruhodného geologického útvaru (velkého skalního masívu se spoustou vysokých věží) a středověkých pravoslavných klášterů postavených právě na vrcholcích slepencových skal.

A svět se točí dál.