A svět se točí dál

Homér vypráví o tom, kde leželo bájné město Troja

Bájné město Troja
Bájné město Troja. Obrázek: Wikipedia, autor: CherryX.

Mezi lety 1700 až 1600 před naším letopočtem se za území Řecka vyvinula bohatá civilizace, která čile obchodovala jak mezi sebou, tak i se svým okolím. Na březích Egejského moře zakládala kolonie, a to i na území dnešního Turecka. Když se ve čtrnáctém století rozšířily války mezi jednotlivými řeckými městskými státy a když se přidaly nejrůznější epidemie, zemětřesení, další přírodní katastrofy a neúroda, velká civilizace se začala hroutit a na příštích půl tisíciletí nastal takzvaný temný věk.

Když pak přišla obroda civilizace a došlo k renesanci zdejšího území, žil zde i proslulý básník Homér. Posbíral příběhy, které vyprávěly o době dávno minulé, a vytvořil z nich souvislé vyprávění. Otázkou zůstává, o kolika městech, bojích, dobrodružných cestách a únosech krásných žen tyto příběhy vyprávěly. Nikdy se nejspíš nedozvíme, zda Troja tak, jak o ní psal Homér, existovala.


Další články:

Velká čínská zeď se táhne do délky 4800 kilometrů.

Anglickou tudorovskou gotiku imitující zámek Lednice se nachází ve vzdálenosti cca 12 kilometrů od Mikulova.

Jak přišla Velká sfinga v Egyptě o svůj nos a kdy k tomu došlo.

Skalní město Petra v Jordánsku obklopují neprostupné hory.

Ostrov Ithaka je znám již z Odyssey.

Středomořský ostrov Malta zaujímá své místo v dějinách.

Aralské jezero patří mezi slaná jezera, jejichž voda obsahuje množství soli.

Hořící město Centralia v Pensylvánii hoří již více než padesát let.

Ostrov Ascension je situován uprostřed vod Atlantiku.

Kožatka velká byla zařazena mezi zranitelné druhy.

Římská města se budovala podle vždy stejného plánu.

Zámek Jezeří stojí v podhůří Krušných hor.

Velká sfinga v Gíze zažila během dějin celou řadu mnohdy i překvapivých zvratů.

Vysychající Aralské jezero ztratilo šest set kilometrů krychlových vody.

A svět se točí dál

Homér vypráví ve svém příběhu o tom, kde leželo bájné město Troja a jaké příběhy se k němu vážou.

A svět se točí dál.