A svět se točí dál

Umělé jezero Powell

Lone Rock, umělé jezero Powell
Lone Rock, umělé jezero Powell. Obrázek: Wikipedia, autor: NPS Photo/Peter Krocek.

Vyprahlá krajina, větrem rozeklané hory, bizarní skalní věže, rudé skalní stěny a erozí modelované skalní útvary, to nejkrásnější, co příroda amerického Západu nabízí, a k této scenérii si přidejte vodu. A touto vodou je 300 kilometrů dlouhé umělé jezero Powell vzniklé díky přehradní hrázi nad údolím Glen Canyon, jejíž výstavba probíhala v padesátých a šedesátých letech dvacátého století. Poté pak trvalo ještě dalších dvacet let naplnění umělého jezera Powell modrozelenými vodami řeky Colorado.

Umělé jezero Powell je druhá největší přehrada ve Spojených státech. Umělé jezero ve tvaru půlměsíce se táhne od jihozápadu severozápadním směrem přes hranici států Arizona a Utah a zatopilo více než devadesát okolních skalních kaňonů (některé z nich jsou široké až 16 kilometrů), jejichž břehy měří dohromady více než 2600 kilometrů, což je více, než měří americké pacifické pobřeží.

Po členitém pobřeží umělého jezera Powell nevedou žádné silnice a proto jediným dopravním prostředkem, pomocí kterého se sem můžete dostat, je loď. Jedině z paluby lodě si lze prohlédnout celé umělé jezero Powell a osamocené písečné útesy, na kterých lze klidně uspořádat piknik nebo kempovat. Výletní plavby začínají obvykle v některém ze tří malých přístavů na jezeře.

Zatopení vodami umělého jezera Powell naštěstí uniklo nejnavštěvovanější místo kaňonu Glen, Rainbow Bridge, které místní Indiáni Navajo nazývají Zkamenělá duha. Je to masivní, avšak elegantně se klenoucí kamenný oblouk vysoký 88 metrů a široký 70 metrů. Tento největší známý přírodní most je národní památkou a najdeme ho 80 kilometrů od přístavu Wahweap.


Další články:

Letní recept na smoothie s melounem a mátou podávaný s ledem.

Výhodně položený ostrov Malta leží společně se sousedním ostrovem Malta uprostřed Středozemního moře.

Ve vnitrozemí asijského kontinentu se nacházející Aralské jezero rychle vysychá.

Vytvořený umělý déšť v poušti přináší vláhu.

Dnes po celé Evropě pěstovaný koňský kaštan pochází původně z malého území na Balkánském poloostrově.

Dnes jsou umělé hmoty všudypřítomnou součástí života.

Slanou vodu mají slaná jezera v různé salinitě.

Pečené jedlé kaštany vytvářejí vůni adventu.

Řecký ostrov Ithaka známe z Homérových eposů.

Středomořský ostrov Gozo leží dvacet minut plavby od sousedního ostrova Malta.

Turisty oblíbený řecký ostrov Santorini se nachází v Egejském moři.

Technické umělé osvětlení je fenomén 20. století.

A svět se točí dál

Umělé jezero Powell vzniklo umělým zatopením kaňonů poblíž řeky Colorado v souvislosti se stavbou přehrady Glen Dam.

Umělé jezero Lake Powell je součástí národního parku Glen Canyon National Recreation Area.

A svět se točí dál.